Svenska

Finlands Specialistförening för Klinisk Kemi r.f. är ett förening för läkare som är aktiva inom disciplinen klinisk kemi och laboratoriemedicin. Specialiteten innehåller i Finland också laboratoriehematologi.