Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr:n ja Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n apurahat

6.6.2019

Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr:n ja Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n apurahat julistetaan laboratoriolääketieteen alalla toimivien lääkäreiden, kemistien, bioanalyytikkojen (laboratoriohoitajien) ja alalle erikoistuvien opiskelijoiden haettaviksi. Apurahat myönnetään alan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kansainväliseen toimintaan (esim. matka-apurahoiksi). Niiden yhteismäärä on enintään 70.000 euroa.

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeella. Lomakkeen tietoja voi täydentää liitteillä.

Hakemukseen liitetään hakijan ansioluettelo tai lyhyt curriculum vitae sekä tutkimussuunnitelma.

Tutkijaryhmän hakiessa apurahaa hakemuslomakkeen henkilötiedot annetaan ryhmän johtajasta tai vastuullisesta tutkijasta. Muiden tutkijoiden nimet, oppiarvot, virat/toimet ja henkilötunnukset annetaan liitteellä

Hakuaika päättyy 30.6.2019.

Apurahapäätös lähetetään hakijan ilmoittamalla sähköpostiosoitteella elokuussa 2019. Myönnetyt apurahat julkistetaan Laboratoriolääketiede-tapahtumassa 10.10.2019.